تازه های اخبار تازه های اخبار

دیدار اعضای دفتر استانی ناواکو با مدیر شعب استان یزد

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان یزد، مسیول دفتر استانی ناواکو به همراه پشتیبانان این دفتر با حضور روسای دوایر ارتباطات و بازاریابی و سیستم ها با مدیر شعب استان دیدار کردند.

در این جلسه که به منظور دستیابی به راهکارهای خدمت رسانی مطلوب‌تر به پذیرندگان دستگاههای کارتخوان فروشگاهی برگزار شد، مدیر شعب استان ضمن تشکر از همکاری و پشتیبانی کارکنان دفتر استانی ناواکو تحقق اهداف ارزیابی عملکرد در شاخص های متوسط تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی استان در فصل اول سال 98 را نتیجه همکاری و تلاش شعب با دوایر ارتباطات و بازاریابی و سیستم های مدیریت و نیز پشتیبانی دفتر استانی ناواکو عنوان کرد و اظهار داشت: برخورد شایسته و همراه با احترام از سوی کارکنان شرکت در کنار خدمات و پشتیبانی فنی مناسب، می تواند عامل مهمی در کسب رضایت پذیرندگان و تمایل بیشتر ایشان به استفاده از پایانه های بانک مسکن باشد.

صیدنبی حیدریان با اشاره به اهمیت دستگاههای کارتخوان فروشگاهی در بازاریابی و جذب منابع گفت: توسعه و گسترش دستگاه‌هایی که با بازاریابی صحیح و هدفمند تخصیص می یابد می تواند عامل مهمی در جذب منابع خرد و ماندگار باشد. وی افزود: پایانه های فروشگاهی یکی از آسان ترین و در دسترس ترین ابزار بازاریابی جذب منابع بوده و با توجه به فضای رقابتی موجود در شبکه بانکی، سرعت عمل در نصب پایانه ها موجب کسب رضایت پذیرندگان و تبدیل آن ها به مشتریان وفادار و دایمی بانک خواهد شد.

حیدریان در ادامه اظهار داشت: رضایت پذیرندگان از عملکرد پایانه های فروشگاهی موجب رضایت ایشان از بانک مسکن شده و می تواند گرایش پذیرندگان به استفاده از سایر خدمات سپرده ای، تسهیلاتی و کارمزدی بانک را به دنبال داشته باشد. وی یکی از رسالت های مهم همکاران دفتر استانی ناواکو را انتقال خواسته ها و نیازهای بانکی پذیرندگان به همکاران شعب و ستاد، خصوصا دایره ارتباطات و بازاریابی عنوان نمود و از ایشان خواست طی بازدیدهای دوره ای از پذیرندگان، با احصای خواسته های ایشان و انتقال آن به بانک گام مهمی در کسب رضایت پذیرندگان بردارند.

مدیر شعب استان، جشنواره های برگزار شده توسط شرکت فناوری ناواکو را عامل مهمی در ترغیب پذیرندگان به استفاده از پایانه های بانک مسکن دانست و برگزاری جلسات مداوم بین دفتر استانی ناواکو و همکاران دوایر ارتباطات و بازاریابی و سیستم های مدیریت را موجب پیشبرد بهتر اهداف در زمینه افزایش بازاریابی و همچنین افزایش کارکرد پایانه های فروشگاهی عنوان نمود.

مجتبی دهقانی مسیول دفتر شرکت ناواکو در استان ضمن ارایه گزارش از عملکرد دفتر استانی و میزان کارکرد دستگاههای موجود و تشریح فرآیند ثبت و نصب پایانه ها به بیان مسایل و مشکلات پذیرندگان و سرویس دهی پایانه ها پرداخت. وی اظهار داشت: در جهت رفع ایرادات و کسب رضایت پذیرندگان، قریب به 95% پایانه ها در هر ماه مورد بازدید دوره‌ای قرار می‌گیرند. وی قطعی موقت شبکه پایانه‌ها که اغلب در زمان اوج تراکنش رخ می دهد را یکی از عوامل نارضایتی پذیرندگان دانست و ابراز امیدواری نمود با رفع این مشکل شاهد رضایت بیشتر پذیرندگان و افزایش کارکرد دستگاه‌ها باشیم. دهقانی در پایان افزود: پایانه های فروشگاهی بانک مسکن از لحاظ فنی و کیفی در جایگاه مناسب قرار دارد و از نظر سرعت و کیفیت هم‌سطح پایانه‌های سایر شرکت‌های psp است و انتظار می رود با همکاری و تعامل بیشتر بین دفتر استانی شرکت ناواکو و بانک، بازاریابی های جدید صورت گرفته و پایانه ها از لحاظ کمی نیز توسعه یابد.

آخرین بروزرسانی 1398/7/10